สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ขยายระยะเวลาการสมัครรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565
ANNOUNCEMENTS
รับสมัครนักศึกษา ป.โท-เอก
ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท - เอก ประจำปีการศึกษา 2565 (ทุนการศึกษาเต็มจำนวน) ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565
CGI Open House 2022 : Playback
ชมวิดีโอย้อนหลัง สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมงานแนะนำหลักสูตร และสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564
ประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำส่วนงานสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565
ประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ปีการศึกษา 2565 (รอบที่1)
ACTIVITIES
Prospective Students
Current Students
Course Schedule
ACT/Regulations
Alumni
LINKS
Good Thoughts

A river cuts through a rock, not because of its power but its persistence.